Martin Soukup

Předmětem mého odborného zájmu jsou dějiny, teorie a metodologie sociální a kulturní antropologie. V oblasti terénního výzkumu se zaměřuji na kulturní a geografický areál Melanésie, konkrétně provádím výzkumy na Papui-Nové Guinei. Vedle toho jsem uskutečnil výzkumy na Altaji, na Filipínách a v Indii. Zaměřuji se především na studium vizuality a tělesnosti, zabývám se též materiální kulturou a zkoumáním souvislostí mezi geografickým prostorem a sociálními a kulturními jevy.