Publikace

Výběr kapitol v knihách a sbornících, studií v odborných časopisech a popularizačních textů (2009-2023)

2023

Soukup, M. (2023). Visuality and Anthropology: Drawings, Painting, Photography, and Movie. In McCallum, David (Ed.). The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences. Singapore: The Palgrave.

Soukup, M. (2023). Nungon, Patrol Officers, and Missionaries: Differing Narratives about Two Key Events in the History of the Nungon People of New Guinea. The Journal of Pacific History 58(2).

Lužný, D. & Soukup, M. (2023). Encounter of Religions in Papua New Guinea – Toward a Relationship between Christianity and Original Traditions. Horizons 50(2), s. 1-22.

Bláha, J.D. & Soukup, M. (2023). Ochrana přírody na Papui Nové Guineji – příležitost nebo past? Geografické rozhledy 33(2), s. 14 – 15.

Soukup, M. (2023). Daggers of New Guinea: distribution, styles and functions. Anthropologia integra 14(1), s. 7-15.

Soukup, M. (2023). Bilum and Noken: String bags and sorcery in New Guinea. Kulturní studia 21(2), s. 139-160.

Jiřík, J. & Soukup, M. (2023). Komu patří kultura. Vesmír 102 (5).

Soukup, M. (2023). Kdo plete a kdo se plete. Vesmír 102(1), s. 56-57.

2022

Soukup, M. (2022). Mimoevropská etnografie: nástin regionalizace materiální kultury Nové Guineje. In Boukal, T., Horálek, A. & Retka, T. (Eds.). Na křídlech aztéckého orla. Staré Město pod Landštejnem: Dauphin, s. 269-299.

Soukup, M. (2022). Porod v kulturách Oceánie a jihovýchodní Asie. Příspěvek k etnografii porodu. In Lochmannová, A. & Soukup, M. (Eds.). Porod: v proměnách času a kultur. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 29-50.

Soukup, M. (2022). Chvála jinakosti. Vesmír 101(1), s. 58-60.

Soukup, M. (2022). Do země, do vody, zpopelnit, sníst. Vesmír 101(2), s. 88-91.

2021

Soukup, M., Lužný, D., Bláha, J. D. & Skupnik, J. (2021). The Aura of Tattoos: The Commodification of Tradition in Buscalan Village, the Philippines. Asian Journal of Social Science 49(3), s. 154-161.

Jiřík, J. & Soukup, M. (2021). Leopold Pospíšil, Anthropology and the Kapauku. In Pospíšil, L. & Jiřík, J. & Soukup, M. (Eds.). Adventures in the „Stone Age“. Prague: Charles University Press.

Soukup, M. (2021). Samoa, Niue a Rapa Nui : kultura, tradice, dějiny polynéských společností. In Černý, V. & Soukup, M (Ed.). Polynésie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 11-28.

Soukup, M. (2021). Tok pisin. In Černý, V. & Soukup, M (Ed.). Polynésie. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 377-386.

Soukup, M. (2021). Melanésie v síti globálních propojení. In Šavelková, L., Jetmarová, J. & Boukal, T. (eds.). Původní obyvatelé a globalizace. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 249-281.

Soukup, M. (2021). 150 let antropologie: Tylor, Morgan a Miklucho-Maklaj aneb kultura, komparace a terénní výzkum roku 1871. Kulturní studia 9(2).

Jiřík, J. & Soukup, M. (2021). Nebe nade mnou, bláto pode mnou. Vesmír 12(100), s. 784-785.

Soukup, M. (2021). Válka a násilí na Nové Guineji. Prostor 116, s. 26-32.

2020

Soukup, M. (2020). Stone Clubs of New Guinea. Annals of the Náprstek Museum 41(2), s. 55-70.

Soukup, M. & Dvořáková, M. (2020). Jiná těla z Pacifiku: exotizovaná, ukradená, zotročená. In Soukup, M. (Ed) et al. Tělo 3.0: Exotizované, změněné, zhroucené. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 13-32.

Soukup, M. (2020). CAUSEY, ANDREW. Drawn to see: drawing as an ethnographic method. xvi, 171 pp., figs, illus., bibliogr. Toronto: Univ. Press. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 26, 905-906.

Soukup, M. (2020). Maoři: dějiny, společnost a kultura. In Černý, V. & Soukup, M. (Ed.). Maoři. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Soukup, M. (2020). Kyberprostor, kyberkultura a digitální propasti. Geografické rozhledy 29(5), s. 8-11.

Heřmanský, M. & Soukup, M. (2020). O reflexivitě, reflexivním obratu a Paulu Rabinowovi. In Rabinow, P. Reflexe terénního výzkumu v Maroku. Praha: Malvern, s. 151-162.

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2020). Fenomén hranic v mezioborovém kontextu. Geografické rozhledy 30(1), s. 4-7.

Soukup, M. & Heřmanský, M. (2020). Kulturní hádanky Marvina Harrise. In Harris, M. Krávy, prasata, války a čarodějnice. Praha: Malvern, s. 5-10.

2019

Soukup, M. & Lužný, D. (2019). The Story of Storyboards from East Sepik, Papua New Guinea. Annals of the Náprstek Museum 40(1), s. 59-74.

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2019). Exogenous Cultural Change in the Background of the Generational Change: The Case from Papua New Guinea. Slovenský národopis 67(2), s. 216-230.

Soukup, M. – Bláha, J. D. (2019). PNG Made: proměny stravování na Papui-Nové Guineji. Národopisná  revue 29(3), s. 201-2012.

Soukup, M. – Bláha, J. D. (2019). Od tužky k mobilu. in Sokolíčková, Z. (Ed.). Kyber a eko. Brno: Host.

Soukup, M. (2019). Bolest je dar: k antropologii bolesti. In Soukup, M. (Ed.) et al. Tělo 2.1. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Soukup, M. (2019). Úvod: bolestně bezbolestně o těle. In Soukup, M. (Ed.) et al. Tělo 2.1. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Soukup, M. (2019). Revoluční kulturní změny v koloniální zemi. Geografické rozhledy 29(1), s. 18-21.

Soukup, M. (2019). Doslov. In Benedict, R. Kulturní vzorce. Praha: Portál, s. 253-260.

Soukup, M. (2019). Polynésie, její kultury a obyvatelstvo. In Černý, V. & Soukup, M. (Ed.). Havaj. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

2018

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2018). Visual spatial representation of social and cultural phenomena and its effect on local education: The case of Papua New Guinea. Český lid 105(3), s. 325-340.

Soukup, M. (2018). Second Life of Bodies in New Guinea. Annals of the Náprstek Museum 39(1).

Soukup, M. (2018). „Povstaňte synové této země“: společenské změny na Papui-Nové Guinei po získání samostatnosti. Národopisná revue 28(3), s. 38-48.

2017

Soukup, M. (2017). Social Life of Currencies from Near Oceania. Annals of the Náprstek Museum 38(2), s. 17-30.

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2017). Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury. Geografické rozhledy, 26(5), s. 2-4.

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2017). Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí. Historická sociologie 1, s. 55-27.

Soukup, M. & Dvořáková, M. (2017). Antropologie těla. In Mlynář, J. – Pauliček, M. & Šubrt (Eds.). Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, s. 135-149.

Soukup, M. (2017). Britská sociální antropologie: vznik, vývoj a klíčové koncepce. Národopisná revue 27(3), s. 247-257.

Soukup, M. (2017). Jeho veličenstvo nos. In Válka, J. et al. Nos neschováš aneb vše o nose. Praha: Grada, s. 13-39.

Soukup, M. (2017). Neomezené hranice těla. In Soukup, M. (Ed.) et al. Tělo 2.0. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

2016

Soukup, M. (2016). Crapanzano a Tuhami. in Crapanzano, V. Tuhami: portrét Maročana. Praha: Karolinum.

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2016). The Conditions of Fieldwork in Papua New Guinea. In Soukup, M. et al. Conditions of Fieldwork. Prague: National Museum, pp. 8-27.

Bláha, J. D. & Soukup, M. (2016). Kulturní symboly na bankovkách Papuy-Nové Guineje jako doklad kulturních změn. Geografické rozhledy 26(2), s. 24-25.

Soukup, M. & Dvořáková, M. (2016). Anthropology of Body. The Concept Illustrated on an Example of Eating Disorders. Slovenský národopis 64(4), s. 513-529.

Soukup, M. Antropologie smrti. (2016). In Gabašová, K. et al. (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 67-80.

2015

Soukup, M. (2015). Margaret Mead, Derek Freeman a Samoa. Anthropologia integra 5(2), s. 33-43.

Soukup, M. (2015). Adam přece také neplatil za Evu: kompenzace za nevěstu u Nungonů a její proměny. Národopisná revue25(1), s. 10-18.

Soukup, M. (2015). Kultura na předkožce: novoguinejské variace na fíkový list. Národopisná revue 25(2), s. 109-118.

Soukup, M. (2015). Kultura a její výzkum. In Hubáček, O. et al. Lokální funkce kultury. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze.

Soukup, M. (2015). Tarotová třináctka a personifikace smrti. In Ballay, M. – Kudlačáková, V. & Moravčíková, E. (Eds.). Kumšt (k) smrti. Nitra: Filozofická fakulta UKF.

2014

Soukup, M. (2014). Psychologická antropologie. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha: Triton.

Soukup, M. & Konopíková, M. (2014). Antropologie průmyslu a obchodu. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha: Triton.

Soukup, M. (2014). Photografy and Drawings in Anthropology. Slovenský národopis 62(4), s. 534-546.

Soukup, M. (2014). Lovci hlav: teritorialita, vnitrodruhová konkurence a predační chování v etnologii a antropologii. Národopisný věstník XXX(2), s. 48-55.

Soukup, M. (2014). „To jsou noviny pro lidi z Papuy. Nejsou pro bělochy“. Culturologia 3(2), s. 4-11.

Soukup, M. (2014). Symbolické teorie Mary Douglasové. In Douglasová, M. Čistota a nebezpečí. Praha: Malvern.

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2014). Sociokulturní jev „kula“ v Melanésii. Geografické rozhledy 24(2), s. 26-27.

Konopíková, M. & Soukup, M. (2014). Anthropology of Tourism: From Morocco to Papua New Guinea. Anthropologia integra 4(1), s. 35-47.

Soukup, M. (2014). Nos: čichám, čichám člověčinu. In Soukup, M. (Ed.). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 13-43.

Soukup, M. (2014). Tělo. In Soukup, M. (Ed.). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 9-12.

Soukup, M. (2014). Kresba a malba v antropologii. Národopisná revue 24(1), s. 3-14.

2013

Soukup, M. Život a vzorce Ruth Fulton Benedictové. In Benedictová, R. Chryzantéma a meč. Praha: Malvern.

Soukup, M. Evoluční teorie kultury: koevoluce genů a kultury. In Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie V. Praha: Karolinum.

Soukup, M. „Cosi přichází“: První kontakty obyvatel hor Nové Guineje s kolonizátory. Culturologia 2(2), s. 49-57.

Soukup, M. Evolutionary theories of Culture. Culturologia 2(1), s. 4-11. Soukup, M. Časoprostorová (de)konstrukce kultury a antropologická metoda. In Minority v subsystéme kultúry. Nitra: FF UKF.

2012

Soukup, M. Darwinismus a ekologicky ušlechtilí divoši. AUC Philosophica et historica 1/2009. Studia Sociologica XVI. Praha : Karolinum, s. 55-68.

Soukup, M. Cena za nevěstu. In Jiroušková, J. (Ed.). Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Soukup, M. Kognitivní imperativ: Rasa jako biokulturní jev. In Kouba, M. – Říha, I. (Eds.). Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice.

Soukup, M. Changes of the Family Life in Uruwa Valley, Papua New Guinea. Anthropologia integra 2(3), s. 75-78.

Soukup, M. Reward for Nature Conservation: Tree Kangaroos, Cars and Scientists. Journal of Landscape Ecology 5 (2), s. 85-97.

Soukup, M. Muži menstruují, hrají na flétny a hájí tajemství. Culturologia 2(1), s. 28-32.

Soukup, M. Kultura: presumpce neviny tohoto pojmu. Culturologia 1(1), s. 4-11.

Soukup, M. Automobil: Papua-Nová Guinea. In: Malina, J. (ed.). Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Soukup, M. & Balcerová, M. Automobil: reklama. In: Malina, J. (ed.). Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

2011

Soukup, M. – Balcerová, M. Antropologie těla. Anthropologia Integra 2(1), s. 31-41.

Bláha, J. D. – Soukup, M. & Balcerová, M. Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy 19, s. 5-19. Jančář, J. et al. Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

Soukup, M. Vizualizace a reprezentace kultury v Yawanu, Papua-Nová Guinea. Slovenský národopis 59(3), s. 319-326.

Soukup, M. Virchow a Haeckel: spor o teorii biologické evoluce. Acta FF ZČU 2, s. 95-106.

Soukup, M. A Visualization and Representation of the Culture in Yawan, Papua New Guinea: Drawings in the Context of a Visual Anthropology. Anthropologia integra 2(2), s. 41-51.

Soukup, M. Antropologie těla: úpravy, disciplinace a semiotizace těla. Paideia – Philosophical E-Journal of Charles University 8(2-3).

2010

Soukup, M. Anthropology in Papua New Guinea: History and Continuities. Anthropologia Integra 1(2), s. 45-54.

Soukup, M. Vizuální antropologie: vznik, vývoj a milníky. In Čeněk, D. & Porybná, T. (Eds.). Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Soukup, M. Memetická teorie kultury. In Gazová, V. & Slušná, Z. (eds.), Horizonty kulturológie. Bratislava: Národné osvetové centrum.

Soukup, M. Sociokulturní změny na Papui-Nové Guineji. In Šubrt, J. – Pfeiferová, Š. (Eds.). Sociální změna. Praha: UK FHS, 2010.

Soukup, M. Proměny náboženství na Papui-Nové Guineji. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica, Sociologica – Andragogica, s. 171-189.

Soukup, M. Rudolf Virchow a Darwinova teorie evoluce. Biologie – chemie – zeměpis 19(3), s. 171-176.

Soukup, M. Sociokulturní změny na Papui-Nové Guineji. In Šubrt, J. & Pfeiferová, Š. (eds.). Sociální změna. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzity Karlova v Praze.

Soukup, M. The Concept of Culture: bioculturology and evolutionary social sciences. Anthropolgia Integra 1(1), s. 25-28.

Soukup, M. Culture as Biological Adaptation. Anthropologie: International Journal of the Science of Man 48(2-3), s. 23-28.

2009

Soukup, M. Biologické, sociální a kulturní základy agrese a agresivity. In Přívratský, V. – Teodoridis, V. & Vančata, V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Soukup, M. Geneze eugeniky a sociálního darwinismu. In Budil, I.T. – Zíková, T. (eds.).Totalitarismus V., podoby politické ideologie. Ústí nad Labem: Dryada. 118 s. ISBN 978-80-87025-24-6, s. 50-55.

Malina, J. et al. Slovník antropologie. Brno: CERM, 2009. Soukup, M. Papua-Nová Guinea a globalizace. Zpravodaj Masarykovy české sociologické společnosti, s. 26-29.

Soukup, M. Rané darwinistické teorie o lidském chování a mysli. Biologie – chemie – zeměpis 18(3), s. 113-119. ISSN 1210-3349.

Soukup, M. Rasa, rasismus a kulturní barvoslepost. In Přívratský, V. – Teodoridis, V. & Vančata, V. (Eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Soukup, M. Prostředí evoluční adaptací a kultura. In Blažek, V. – Budil, I. T. (eds.). Biologická a sociální dimenze člověka. Ústí nad Labem: Vlasta Králová.