Výběr studií v odborných časopisech, kapitol v knihách a sbornících (2009-2018)

2018

Soukup, M. & Bláha, J. D. (2018). Visual spatial representation of social and cultural phenomena and its effect on local education: The case of Papua New Guinea. Český lid 105(3), s. 325-340.
Soukup, M. (2018). Second Life of Bodies in New Guinea. Annals of the Náprstek Museum 39(1).
Soukup, M. (2018. „Povstaňte synové této země“: společenské změny na Papui-Nové Guinei po získání samostatnosti. Národopisná revue 28(3), s. 38-48.

2017

Soukup, M. Social Life of Currencies from Near Oceania. Annals of the Náprstek Museum 38(2), s. 17-30.
Soukup, M. & Bláha, J. D. Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury. Geografické rozhledy, 26(5), s. 2-4.
Soukup, M. & Bláha, J. D. Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí. Historická sociologie 1, s. 55-27.
Soukup, M. & Dvořáková. Antropologie těla. In Mlynář, J. – Pauliček, M. & Šubrt (Eds.). Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, s. 135-149.
Soukup, M. Britská sociální antropologie: vznik, vývoj a klíčové koncepce. Národopisná revue 27(3), s. 247-257.
Soukup, M. Jeho veličenstvo nos. In Válka, J. et al. Nos neschováš aneb vše o nose. Praha: Grada, s. 13-39.
Soukup, M. Neomezené hranice těla. In Soukup, M. (Ed.) et al. Tělo 2.0. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

2016

Soukup, M. Crapanzano a Tuhami. in Crapanzano, V. Tuhami: portrét Maročana. Praha: Karolinum.
Soukup, M. & Bláha, J. D. The Conditions of Fieldwork in Papua New Guinea. In Soukup, M. et al. Conditions of Fieldwork. Prague: National Museum, pp. 8-27.
Bláha, J. D. & Soukup, M. Kulturní symboly na bankovkách Papuy-Nové Guineje jako doklad kulturních změn. Geografické rozhledy 26(2), s. 24-25.
Soukup, M. & Dvořáková, M. (2016). Anthropology of Body. The Concept Illustrated on an Example of Eating Disorders. Slovenský národopis 64(4), s. 513-529.
Soukup, M. Antropologie smrti. In Gabašová, K. et al. (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 67-80.

2015

Soukup, M. Margaret Mead, Derek Freeman a Samoa. Anthropologia integra 5(2), s. 33-43.
Soukup, M. Adam přece také neplatil za Evu: kompenzace za nevěstu u Nungonů a její proměny. Národopisná revue25(1), s. 10-18.
Soukup, M. Kultura na předkožce: novoguinejské variace na fíkový list. Národopisná revue 25(2), s. 109-118.
Soukup, M. Kultura a její výzkum. In Hubáček, O. et al. Lokální funkce kultury. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze.
Soukup, M. Tarotová třináctka a personifikace smrti. In Ballay, M. – Kudlačáková, V. & Moravčíková, E. (Eds.). Kumšt (k) smrti. Nitra: Filozofická fakulta UKF.

2014

Soukup, M. Psychologická antropologie. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha: Triton.
Soukup, M. & Konopíková, M. Antropologie průmyslu a obchodu. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha: Triton.
Soukup, M. Photografy and Drawings in Anthropology. Slovenský národopis 62(4), s. 534-546.
Soukup, M. Lovci hlav: teritorialita, vnitrodruhová konkurence a predační chování v etnologii a antropologii. Národopisný věstník XXX(2), s. 48-55.
Soukup, M. „To jsou noviny pro lidi z Papuy. Nejsou pro bělochy“. Culturologia 3(2), s. 4-11.
Soukup, M. Symbolické teorie Mary Douglasové. In Douglasová, M. Čistota a nebezpečí. Praha: Malvern. [ukázka z kapitoly]
Soukup, M. & Bláha, J. D. Sociokulturní jev „kula“ v Melanésii. Geografické rozhledy 24(2), s. 26-27.
Konopíková, M. & Soukup, M. Anthropology of Tourism: From Morocco to Papua New Guinea. Anthropologia integra 4(1), s. 35-47.
Soukup, M. Nos: čichám, čichám člověčinu. In Soukup, M. (Ed.). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 13-43.
Soukup, M. Tělo. In Soukup, M. (Ed.). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 9-12.
Soukup, M. Kresba a malba v antropologii. Národopisná revue 24(1), s. 3-14.

2013

Soukup, M. Život a vzorce Ruth Fulton Benedictové. In Benedictová, R. Chryzantéma a meč. Praha: Malvern.
Soukup, M. Evoluční teorie kultury: koevoluce genů a kultury. In Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie V. Praha: Karolinum.
Soukup, M. „Cosi přichází“: První kontakty obyvatel hor Nové Guineje s kolonizátory. Culturologia 2(2), s. 49-57.
Soukup, M. & Konopíková, M. Paradoxes of Contemporary Anthropology. Mediterrean Journal of Social Sciences 4(10), s. 457-464.
Soukup, M. & Konopíková, M. Paradoxes of Contemporary Anthropology. In Savaneli, B. et al (Eds.). Conference Proceedings ICHSS 2013. Roma: MCSER Publishing, s. 457-464.
Soukup, M. Evolutionary theories of Culture. Culturologia 2(1), s. 4-11.
Soukup, M. Časoprostorová (de)konstrukce kultury a antropologická metoda. In Minority v subsystéme kultúry. Nitra: FF UKF.

2012

Soukup, M. Darwinismus a ekologicky ušlechtilí divoši. AUC Philosophica et historica 1/2009. Studia Sociologica XVI. Praha : Karolinum, s. 55-68.
Soukup, M. Cena za nevěstu. In Jiroušková, J. (Ed.). Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Soukup, M. Kognitivní imperativ: Rasa jako biokulturní jev. In Kouba, M. – Říha, I. (Eds.). Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice.
Soukup, M. Changes of the Family Life in Uruwa Valley, Papua New Guinea. Anthropologia integra 2(3), s. 75-78.
Soukup, M. Reward for Nature Conservation: Tree Kangaroos, Cars and Scientists. Journal of Landscape Ecology 5 (2), s. 85-97.
Soukup, M. Muži menstruují, hrají na flétny a hájí tajemství. Culturologia 2(1), s. 28-32.
Soukup, M. Kultura: presumpce neviny tohoto pojmu. Culturologia 1(1), s. 4-11.
Soukup, M. Automobil: Papua-Nová Guinea. In: Malina, J. (ed.). Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
Soukup, M. & Balcerová, M. Automobil: reklama. In: Malina, J. (ed.). Člověk-Auto-Encyklopedie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

2011

Soukup, M. – Balcerová, M. Antropologie těla. Anthropologia Integra 2(1), s. 31-41.
Bláha, J. D. – Soukup, M. & Balcerová, M. Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě. Kartografické listy 19, s. 5-19.
Jančář, J. et al. Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Soukup, M. Vizualizace a reprezentace kultury v Yawanu, Papua-Nová Guinea. Slovenský národopis 59(3), s. 319-326.
Soukup, M. Virchow a Haeckel: spor o teorii biologické evoluce. Acta FF ZČU 2, s. 95-106.
Soukup, M. A Visualization and Representation of the Culture in Yawan, Papua New Guinea: Drawings in the Context of a Visual Anthropology. Anthropologia integra 2(2), s. 41-51.
Soukup, M. Antropologie těla: úpravy, disciplinace a semiotizace těla. Paideia – Philosophical E-Journal of Charles University 8(2-3).

2010

Soukup, M. Anthropology in Papua New Guinea: History and Continuities. Anthropologia Integra 1(2), s. 45-54.
Soukup, M. Vizuální antropologie: vznik, vývoj a milníky. In Čeněk, D. & Porybná, T. (Eds.). Vizuální antropologie: kultura žitá a viděná. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Soukup, M. Memetická teorie kultury. In Gazová, V. & Slušná, Z. (eds.), Horizonty kulturológie. Bratislava: Národné osvetové centrum.
Soukup, M. Sociokulturní změny na Papui-Nové Guineji. In Šubrt, J. – Pfeiferová, Š. (Eds.). Sociální změna. Praha: UK FHS, 2010.
Soukup, M. Proměny náboženství na Papui-Nové Guineji. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica, Sociologica – Andragogica, s. 171-189.
Soukup, M. Rudolf Virchow a Darwinova teorie evoluce. Biologie – chemie – zeměpis 19(3), s. 171-176.
Soukup, M. Sociokulturní změny na Papui-Nové Guineji. In Šubrt, J. & Pfeiferová, Š. (eds.). Sociální změna. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzity Karlova v Praze.
Soukup, M. The Concept of Culture: bioculturology and evolutionary social sciences. Anthropolgia Integra 1(1), s. 25-28.
Soukup, M. Culture as Biological Adaptation. Anthropologie: International Journal of the Science of Man 48(2-3), s. 23-28.

2009

Soukup, M. Biologické, sociální a kulturní základy agrese a agresivity. In Přívratský, V. – Teodoridis, V. & Vančata, V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Soukup, M. Geneze eugeniky a sociálního darwinismu. In Budil, I.T. – Zíková, T. (eds.).Totalitarismus V., podoby politické ideologie. Ústí nad Labem: Dryada. 118 s. ISBN 978-80-87025-24-6, s. 50-55.
Malina, J. et al. Slovník antropologie. Brno: CERM, 2009.
Soukup, M. Papua-Nová Guinea a globalizace. Zpravodaj Masarykovy české sociologické společnosti, s. 26-29.
Soukup, M. Rané darwinistické teorie o lidském chování a mysli. Biologie – chemie – zeměpis 18(3), s. 113-119. ISSN 1210-3349.
Soukup, M. Rasa, rasismus a kulturní barvoslepost. In Přívratský, V. – Teodoridis, V. & Vančata, V. (Eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Soukup, M. Prostředí evoluční adaptací a kultura. In Blažek, V. – Budil, I. T. (eds.). Biologická a sociální dimenze člověka. Ústí nad Labem: Vlasta Králová.